TRAILER COMING SOON

BOBBY/Atentát v Ambassadoru

HD

4. èervna 1968 Senátor Robert F. Kennedy pøijíždí do hotelu Ambassador v Los Angeles pøednést projev v rámci své kandidatury na prezidenta Spojených státù. Ve všech lidech vzbuzuje nadìji, vzrušení a dojem, že jeho zvolení bude pøíèinou velkých zmìn. V následujících dvou dnech však celý svìt bude svìdkem události, která zmìní historii a životy mnoha lidí. Atentát v Ambassadoru není politický film. Není to ani pøíbìh Roberta Kennedyho (ve filmu ho vidíme výhradnì ze skuteèných archivních zábìru). Je to pohled do životù nìkolika lidí, jejichž cesty se na pár hodin protly. Pøíbìh lidí, kteøí byli v bezprostøední blízkosti jednoho z nejvìtších incidentù 20. století. Režisér a scenárista Emilio Estevez získal do jednotlivých rolí jedineèné herecké osobnosti. Pøed kamerou se sešly nejzkušenìjší hollywoodské hvìzdy nìkolika generací: držitelka Oscara Helen Hunt (Lepší už to nebude), držitel Oscara Anthony Hopkins (Mlèení jehòátek), Laurence Fishburne (Matrix 1-3), Demi Moore (Neslušný návrh, Striptýz), Sharon Stone (Základní instinkt, Casino), Elijah Wood (trilogie Pán prstenù, Sin City - mìsto høíchu), Lindsay Lohan (Mezi námi dìvèaty), Heather Graham (Z pekla, Kurz sebeovládání).

Originální název: Bobby
Premiéra: 8.2.2007
Žánr: Drama, Historický
Země původu: USA
Rok výroby: 2006
Stopáž: 117
Jazyková verze: anglické znìní s titulky
Přístupnost: nevhodný do 12 letKino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other