Dokonalý únik

HD

KAŽDÝ OBÈAS POTØEBUJE ZMIZET.

Cliff (Steve Zahn) a Cydney (Milla Jovovich) jsou mladý pár dobrodruhù, který tráví své líbánky na cestách po nejkrásnìjších a nejodlehlejších plážích na Hawaii. Pøi cestách po divokých, opuštìných stezkách si pøipadají jako v ráji. Když se ale setkají se skupinkou vydìšených turistù, kteøí probírají dìsivou vraždu jiného páru, zaèínají pøemýšlet o tom, zda by se nemìli radìji vrátit.
S jistým váháním se pøipojí k dalším dvìma párùm – Nickovi (Timothy Olyphant) s Ginou (Kiele Sanchez) a Kaleovi (Chris Hemsworth) s Cleo (Marley Shelton) – a záhy se situace zaène vyhrocovat. Daleko od civilizace a záchrany zaèíná každý pùsobit jako hrozba a nikdo neví, komu vlastnì mùže vìøit. Zaèíná brutální boj o pøežití a z ráje na zemi se stává opravdové peklo.

Originální název: Perfect Getaway
Premiéra: 3.12.2009
Žánr: Akèní, Thriller
Režie: David Twohy
Země původu: USA
Rok výroby: 2009
Stopáž: 97
Jazyková verze:
Přístupnost:Kino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other