Králova pøízeò

HD

Jediné, co se mùže postavit mezi dvì sestry, je království.

Historické výpravné drama Králova pøízeò se odehrává na dvoøe Jindøicha VIII. Zrada i milostné vztahy se odvíjejí na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reformaci. Strhující pøíbìh plný lásky, touhy a intrik vypráví o vztahu dvou sester, Anny (Natalie Portman) a Mary (Scarlett Johansson) Boleynových, které bojují o pøízeò krále (Eric Bana). Život mladièké Mary je lemován rozhodnutími jejího otce a strýce. Ve chvíli, kdy se král zaène ohlížet po milence, mají Boleynovi v ohni hned dvì želízka. Jejich cestu vzhùru po spoleèenském žebøíèku nesmí totiž nic ohrozit. V dobách, kdy o osudu žen rozhodovala rodina, Mary následovala pravidla a Anna se rozhodla vzepøít. Touží zvítìzit nejen nad svou sestrou, ale i nad samotnou Kateøinou Aragonskou. Chce se stát královnou Anglie.

Originální název: The Other Boleyn Girl
Premiéra: 30.10.2008
Žánr: Drama
Země původu: USA
Rok výroby: 2008
Stopáž:
Jazyková verze:
Přístupnost:Kino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other