Láska je láska

   Osmnáctiletá Maruška žije se svým dìdeèkem Vlastimilem, touží potkat svého prince a prožít romantickou lásku, jakou zatím zná jen z filmù. Svého vysnìného prince skuteènì potká. S Markem prožije krásné prázdniny, první milostné dobrodružství, ale také první zklamání...

  To, že pravá láska nikdy neodkvete, zjišuje i Marušèin dìdeèek Vlastimil. Po letech potkává svoji dávnou lásku Libušku. Jsou jako dva mladí zamilovaní blázni. Je to láska s vùní marihuany. Vtipná a svérázná dùchodkynì Libuška totiž na stará kolena propadla této léèivé bylinì...

  Honza je Marušèin soused i nejlepší kamarád. Je pøistižen svou matkou Zdenou, jak se líbá v autì s mužem. Úspìšná manažerka se však nehodlá smíøit se synovou orientací. Rozhodne se ho pøedìlat na „normálního chlapa“. To ale pøináší jen spoustu komických situací. Aspoò, že Honzùv táta Karel má pro syna pochopení. Karel je bývalý ligový fotbalista, dnes už jen údržbáø na stadionu. Žije vedle své dominantní manželky život ušlápnutého muže, který se jednou za èas, když je pod vlivem alkoholu, odhodlá k neúspìšné domácí vzpouøe...

  Neèekaným propletením osudù všech hlavních hrdinù vznikne spousta humorných, absurdních, zapeklitých i dojemných situací okoøenìných jemnou nadsázkou a ironií. Pøesnì tak, jak se to i v životì stává.

Originální název: Láska je láska
Premiéra: 19.1.2012
Žánr: Komedie
Země původu: Èeská republika
Rok výroby: 2012
Stopáž: 109 min
Jazyková verze: v originálním znìní
Přístupnost: pøístupnýKino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other