Lovec trolù

HD

Aèkoli zbytek svìta zná troly pøedevším jako figury z fantasy èi malé roztomilé skøítky s velkými bøíšky a naježenými vlasy, v Norsku jsou postavami národního folkloru, vystupujícími v báchorkách, které ètou rodièe dìtem pøed spaním. Mají vlastní propracovanou mytologii a existují v rùzných podobách, od dobrotivých bytùstek po gigantická krvežíznivá monstra. Jenže co když trolové opravdu žijí a norská vláda jejich existenci tají? Tøíèlenný tým studentù se vydává po stopách bizarních medvìdích útokù v horách a lesích Norska a setká se s podivínem, jehož pomlácený džíp se smradlavým karavanem je vždy poblíž podobného incidentu. Muž, jehož mají v okolí za pytláka, o sobì tvrdí, že je lovec trolù, a dovolí štábu, aby ho doprovázel. Dùmyslnì vystavìný mystifikaèní pseudodokument se vedle samotných trolù zamìøuje také na otázku, jak by dnes žili bájní rekové bojující s monstry.

Originální název: Trolljegeren
Premiéra:
Žánr: Akèní, Dobrodružný
Země původu: Norsko
Rok výroby: 2010
Stopáž: 103
Jazyková verze: titulky
Přístupnost: 15 letKino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other