Malá z rybárny

„Když láska bolí”. Moderní filmová adaptace pùvodní pohádky Malá moøská víla H. Ch. Andersena je silným pøíbìhem o nenaplnìné lásce a o morálních hodnotách dneška. Autoøi scénáøe posunuli dìj z hlubokého moøe do rušného prostøedí pøístavního mìsta, které již tak pohádkové není. Novodobá moøská víla jménem Malá se nezamiluje do prince, nýbrž do majitele pochybného domu, jehož vchod sice zdobí blikající neonová srdíèka, avšak láska má za jeho zdmi zcela jinou podobu.
Originální název: Little From The Fish Shop
Premiéra: 28.5.2015
Žánr:
Režie:
Hrají:
Země původu: Èeská republika
Rok výroby: 2015
Stopáž: 71 minut
Jazyková verze: 5.1
Přístupnost: 12 letKino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other