New Yorku, miluji Tì

HD

LÁSKA MÙŽE ZAÈÍT KDYKOLIV...

 

Od samého zrodu filmù byl New York jedním z vysnìných filmových mìst. Byl zvìènìn na filmovém plátnì stovkami rùzných zpùsobù. Teï tu ale je zcela nový, odlišný a zcela nepopiratelnì romantický pohled na toto mìsto – pohled oèima lásky, ve všech jejích podobách, od první lásky pøes lásku krátkodobou a komplikovanou až po lásku minulou, odpíranou, vytouženou a lásku, která trvá navìky. Lásku k New Yorku tímto filmem vyjadøuje skupina tìch nejkreativnìjších souèasných režisérù i hercù, jejichž pøíbìhy se odehrávají v celkem pìti rùzných newyorských ètvrtích. Jde o volné pokraèování série Mìsta lásky, jejíž první díl, Paøíži, miluji Tì, slavil pøed èasem velké úspìchy.

 

 

Originální název: New York, I Love You
Premiéra: 28.1.2010
Žánr: Drama, Romantický
Režie: Brett Ratner
Země původu: USA, Francie
Rok výroby: 2009
Stopáž: 103
Jazyková verze: titulky
Přístupnost:Kino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other