TRAILER COMING SOON

Past na žraloka

Malý bezstarostný rybí kluk Panki se s rodièi pøestìhuje na nový korálový útes. Jeho život se zmìní v okamžiku, kdy mu tátu a mámu chytí do rybáøské sítì. Od této chvíle se o sebe musí postarat úplnì sám. Naštìstí si na novém místì najde rychle spoustu kamarádù, se kterými vymýšlejí jednu lumpárnu za druhou. Jednoho dne ale spatøí Kordelii – tu nejkrásnìjší rybí sleènu, jakou kdy potkal. Zamiluje se. Ale zdaleka není jediný, komu se Kordelie líbí. Útesu vládne nebezpeèný žralok Troy se svou partou stejnì zubatých kamarádù. Ten slíbil, že neublíží žádné rybce, když si ho Kordelie vezme. S tím se ale stateèný hrdina nehodlá smíøit a rozhodne se s Troyem bojovat. Dokáže tak malá rybka získat lásku své vyvolené a zároveò ji i útes ochránit pøed divokým žralokem? Vtipná animovaná pohádka pro malé i velké diváky bude uvedena s èeským dabingem. V èeském znìní uslyšíte Jana Dolanského, Lucii Vondráèkovou, Petra Ètvrtníèka, Petra Rychlého, Jiøího Lábuse a další. ÈESKÝ DABING!
Originální název: The Reef
Premiéra: 22.2.2007
Žánr: Komedie, Rodinný
Země původu: USA / Korea
Rok výroby: 2007
Stopáž: 77
Jazyková verze: èeský dabing
Přístupnost: pøístupný bez omezeníKino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other