Pírkovo dobrodružství

HD

Pírko je ptaèí sirotek, který nevyniká ani krásou peøí ani sokolí sílou. Je hubený, opelichaný a žije sám v hnízdì, ze kterého ještì nikdy nevyletìl. Tak moc by chtìl táhnout do Afriky s hejnem ptaèích kamarádù! Až se jednoho dne naskytne jedineèná pøíležitost. Sebere veškerou odvahu a vydává se za dobrodružstvím, na jehož konci leží vysnìné africké zimovištì. Tedy možná. Pírko ještì nikdy nikam neletìl a tak nepozná, jestli ho zobák táhne na sever nebo na jih. Ale nìkdy, když hledáte pøátelství a lásku, je dùležitìjší cesta než její cíl. Tak roztáhnìte køídla a vydejte se na pohádkový let plný humoru a nadhledu z ptaèí perspektivy. V èeském znìní hrají: Michal Holán, Petra Tišnovská, Anežka Pohorská, Terezie Taberyová, Zdenìk Maryška, Tomáš Juøièka, Maruška Igonda, Bohdan Tùma


 

Originální název: Yellowbird
Premiéra: 14.5.2015
Žánr: Rodinný
Země původu: USA/FR
Rok výroby: 2014
Stopáž: 90 min
Jazyková verze: Dabing
Přístupnost: bez omezeníKino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other