TRAILER COMING SOON

Prosíme pøetoète

HD

V divoce vynalézavé fantazii scénáristy, režiséra a držitele Oscara Michela Gondryho se zrodila nová komedie. "Be Kind Rewind" je neuvìøitelný pøíbìh o dvou kamarádech, jednom elektromagnetickém poli a všech vašich oblíbených filmech.

 

Jerry a Mike jsou kámoši už od dìtství. Jerry (Jack Black) je mechanik a žije v karavanu v blízkosti elektrárny. Mike (Mos Def) bydlí a pracuje ve videopùjèovnì a snaží se zachránit skomírající obchod. Žádný div, když se uprostøed jejich nicotných životù v Jerryho hlavì zrodí pøedstava, že mu elektrárna nièí mozek. Po jeho neúspìšném pokusu o sabotáž se však nìco doopravdy stane. Jeho zmagnetizovaný mozek vymaže všechny kazety v Mikovì videopùjèovnì. Protože nechtìjí hrstku posledních zákazníkù zklamat, nenapadne je nic lepšího než smazané filmy pøetoèit. Vzniknou tak jedineèné verze filmù jako King Kong, Krotitelé duchù nebo Robocop.

 

 

Originální název: Be Kind Rewind
Premiéra: 17.7.2008
Žánr: Komedie
Země původu: USA
Rok výroby: 2008
Stopáž: 102
Jazyková verze: SR/SRD, azurová stopa
Přístupnost: bez omezeníKino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other