Seriózní muž

HD

V rádiu hraje Jefferson Airplane, píše se rok 1967 a Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg), profesor fyziky na klidné univerzitì na Støedozápadu se právì dozvìdìl, že ho jeho žena Judith (Sari Lennick) opouští. Zamilovala se do jednoho z jeho okázalejších známých, Sye Ablemana (Fred Melamed), který na ni pùsobí rozhodnìji než nesmìlý Larry. V bytì s nimi bydlí jeho vìènì nezamìstnaný bratr Arthur (Richard Kind), Larryho syn Danny (Aaron Wolff) je neustále v potížích a dcera Sarah (Jessica McManus) krade Larrymu peníze z penìženky a spoøí na plastickou operaci. Anonym se ho snaží pøipravit o místo, jeden ze studentù ho uplácí a souèasnì vydírá, a sousedka odvedle ho muèí tím, že se opaluje nahá. Zoufalý Larry se vydá s prosbou o pomoc za tøemi rùznými rabíny, aby mu pomohli vypoøádat se s jeho problémy a stát se lepším èlovìkem. Seriózním mužem.

Fotogalerie na Palace Pictures

Originální název: A Serious Man
Premiéra: 19.8.2010
Žánr: Komedie
Země původu: USA
Rok výroby: 2010
Stopáž: 105
Jazyková verze: titulky
Přístupnost:Kino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other