Spirit

HD

V roce 1939 stvoøil William Eisner svou nejznámìjší komiksovou postavu maskovaného detektiva Dennyho Colta, který se vrací z øíše mrtvých jako duch, aby ochránil Central City pøed zloèinem. Svìtlo svìta tehdy poznal SPIRIT.

 

Denny (Gabriel Macht) se stal jednou z obìtí násilí v Central City. Ze svìta však tak docela nezmizel. Jeho duše se vrátila ze záhrobí a touží po jediném - pomstít svou smrt a vyèistit mìsto od zla. 
Jeho úhlavní nepøítel, OCTOPUS (Samuel L. Jackson) má jinou misi - chce znièit Spiritovo milované mìsto a vpøed ho žene touha po vlastní nesmrtelnosti. SPIRIT pronásleduje tohoto bezcitného zabijáka jako stín po všech zákoutích Cental City – mezi sklady, ve vlhkých katakombách i potemnìlých sklepeních a za každé situace zùstává obklopen houfem žen. V jeho spoleènosti se objevuje nebezpeènì inteligentní sousedka ELLEN DOLAN (Sarah Paulson), divoká draèice SILKEN FLOSS (Scarlett Johansson), vražednì krásná francouzská barová taneènice PLASTER OF PARIS (Paz Vega), mystická siréna LORELEI (Jaime King) a smyslná mladá policistka MORGENSTERN (Stana Katic). Cestu k srdci tajemného Spirita si však mohla najít jen jedna - zlodìjka drahokamù s podmanivnì svùdnými køivkami SAND SAREF (Eva Mendes). To ona je láskou jeho života, která v sobì však skrývá zlo. Dokáže Spirit svou vyvolenou ochránit pøed tímto zlem nebo se jí døíve podaøí zabít jeho? Millerùv SPIRIT Vás zve na zlovìstnou, emociálnì výbušnou jízdu s hrdinou, který se narodil, aby byl zavraždìn a znovu zrozen.

Originální název: The Spirit
Premiéra: 19.2.2009
Žánr: Akèní, Dobrodružný
Režie: Frank Miller
Země původu: USA
Rok výroby: 2008
Stopáž:
Jazyková verze:
Přístupnost:Kino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other