TRAILER COMING SOON

The Babymakers

HD

Poté, co se Tommy snaží udìlat vše možné i nemožné, aby jeho žena Audrey otìhotnìla, si s hrùzou pøipustí možnost, že by mohl problém být na jeho stranì. Dìsí ho pøedstava o rozpadu jejich manželství. Rozhodne se pøesvìdèit kamarády, aby mu pomohli vykrást sperma-banku, kde pøed lety zanechal svùj vzorek. Jak už to tak bývá, každý nedostateènì promyšlený nápad se mùže pokazit. Testují se limity pevnosti vztahu mezi Audrey a Tommym.
Velice vtipná a úsmìvavá komedie, která ukazuje, jak daleko mùže zamilovaný pár zajít pøi snaze splodit nový život.

Originální název: The Babymakers
Premiéra: TBA
Žánr: Komedie
Země původu:
Rok výroby: 2013
Stopáž:
Jazyková verze:
Přístupnost:Kino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other