V nitru Llewyna Davise

HD

V nitru Llewyna Davise je pøíbìh ambiciózního a talentovaného mladého muzikanta, který se snaží získat si trochu uznání, v dobì obrody folkové hudby, v New Yorku roku 1961. Aèkoliv se jeho život zdá být nekoneèným øetìzem smùly, Llewyn se nevzdává a pevnì si jde za svým snem. Bez penìz a trvalé adresy se protlouká životem a pøespává u stále se snižujícího poètu kamarádù. Jako šance na záchranu se jeví cesta do Chicaga, kam se vydává s nadìjí na získání nového manažera a s vyhlídkou na pøekonání své smùly.

Originální název: Inside Llewyn Davis
Premiéra: 20.2.2014
Žánr: Drama
Země původu: USA
Rok výroby: 2013
Stopáž: 105 minut
Jazyková verze: èeské titulky
Přístupnost: 12 letKino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other