Vdaná snoubenka

HD

Romantická komedie o tom, že èas od èasu zkrátka musíte zapomenout na „Pana Dokonalého“ a porozhlédnout se po Vaší, mnohem horší polovièce.

 

Emma Lloyd (Uma Thurman) je oblíbená rozhlasová moderátorka, která ve své pravidelné relaci pomáhá posluchaèùm øešit jejich vztahové trable. Ženy Emmu zbožòují, právì vydala knihu, sama je šastnì zasnoubená s perfektním mužem (Colin Firth) a proto se zdá, že je pro udílení rad tou pravou. Jedno dobøe mínìné doporuèení jí však neèekanì pøevrátí život naruby. 
Newyorský hasiè Patrick (Jeffrey Dean Morgan) je opakem správného muže. Je pøímoèarý, vášnivý a neuvìøitelnì nespolehlivý. Rozmluvit jeho snoubence svatbu s takovým floutkem není pro Emmu žádným tvrdým oøíškem. A tak Patrick zùstane sám se svou pošramocenou povìstí a touhou po sladké pomstì, která zamíchá kartami nejednoho života a otøese i tím nejskálopevnìjším plánem. Ve svìtì elektronických databází je totiž pomsta stejnì snadná, jako sehnat èerstvé noviny. 

Originální název: The Accidental Husband
Premiéra: 23.7.2009
Žánr: Romantická komedie
Země původu: USA / Velká Británie
Rok výroby: 2009
Stopáž:
Jazyková verze:
Přístupnost:Kino tituly Blue Sky Film Distribution

 • A
 •  | 
 • B
 •  | 
 • C
 •  | 
 • D
 •  | 
 • E
 •  | 
 • F
 •  | 
 • G
 •  | 
 • H
 •  | 
 • I
 •  | 
 • J
 •  | 
 • K
 •  | 
 • L
 •  | 
 • M
 •  | 
 • N
 •  | 
 • O
 •  | 
 • P
 •  | 
 • R
 •  | 
 • S
 •  | 
 • T
 •  | 
 • U
 •  | 
 • V
 •  | 
 • W
 •  | 
 • X
 •  | 
 • Y
 •  | 
 • Z
 •  | 
 • Other