Film osobnosti: Emilio Estevez

BOBBY/Atentát v Ambassadoru