Film osobnosti: Sharon Stone

BOBBY/Atentát v Ambassadoru